Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: Malformed packet in /opt/share/www/b/biztek/public_html/inc/connection.php on line 5

Warning: mysql_select_db(): supplied argument is not a valid MySQL-Link resource in /opt/share/www/b/biztek/public_html/inc/connection.php on line 11
Biztek Munkabiztonsági és Tűzvédelmi Tanácsadó Kft. - Munkavédelem, Tűzvédelem, Villanyszerelés, Felülvizsgálatok, Gépforgalmazás, Betonelem gyártás

MunkavédelemA munkavédelmi előírások teljesítésére vállaljuk a Megbízó részére és szervezetére, tevékenységére, székhelyére, telephelyére vonatkozóan:

 • a Megbízó Munkavédelmi Szabályzatának kidolgozását, valamint annak folyamatos felülvizsgálatát, a szükséges módosítások, kiegészítések elkészítését
 • a Megbízóra vonatkozóan az egyéni védőeszközök juttatási rendjének kidolgozását, valamint annak folyamatos felülvizsgálatát, a szükséges módosítások, kiegészítések elkészítését
  /1993. évi 93. törvény/
 • a Megbízó alkalmazásában álló munkavállalók előzetes és ismétlődő munkavédelmi oktatásának megtartása, dokumentálása
  /1993. évi XCIII. törvény/
 • a munkavédelmi oktatási ismeretanyagok összeállítása
 • a foglalkozás-egészségügyi előírások végrehajtásának figyelemmel kísérését, javaslattételt a szükséges intézkedésekre
  /89/1995. (XII.14.) Korm. rendelet, 33/1998. (VI.24.) NM rendelet, 61/1999. (XII.1.) EüM rendelet/
 • munkavédelmi szemlék keretében a munkavédelmi jogszabályokban, szabványokban foglaltak végrehajtásának ellenőrzését, a szemlék jegyzőkönyvének elkészítését
 • munkavédelmi üzembe helyezést megelőzően a munkavédelmi szempontú előzetes ellenőrzés elvégzését, a dokumentáció előkészítését
  /11/2002. (XII.28.) FMM rendelet
 • a gépek, berendezések, felszerelések előzetes, időszakos és rendkívüli biztonságtechnikai, érintésvédelmi felülvizsgálata szükségességének figyelemmel kísérését, javaslattételt ezek elvégeztetésére
  /14/1999. (III.31.) GM rendelet, 14/2004. (IV.19.) FMM rendelet/
 • a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatok értékelését, javaslattételt a munkakörülmények javulását biztosító megelőző intézkedésekre
  / 3/2002. (II.8.) SzCsM-EüM rendelet/
 • a biztonságos munkavégzéssel kapcsolatos bejelentések kivizsgálását, javaslat-tételt a szükséges intézkedésekre
  /3/2002. (II.8.) SzCsM-EüM rendelet/
 • munkahely, egyéni védőeszköz, technológia megfelelőségének soron kívüli vizsgálatát, ha az a rendeltetésszerű alkalmazása során közvetlenül veszélyeztette a munkavállaló egészségét és biztonságát, vagy ezzel összefüggésben munkabaleset következett be
 • a munkabalesetek kivizsgálását és jegyzőkönyvezését
 • a munkabaleseti nyilvántartások vezetését
  /5/1993. (XII.26.) MüM rendelet/
 • a munkabalesetekkel kapcsolatos munkáltatói kártérítési ügyek előkészítésében való közreműködést
 • az útibalesetek kivizsgálását és jegyzőkönyvezését; /Munkahelyre és munkahelyről/
 • a munkavédelmi előírások változásának figyelemmel kísérését, javaslattételt a szükséges intézkedésekre
 • munkavédelmi képviselők képzése
  /93/1993. évi törvény 70. §./
 • a munkavédelemmel kapcsolatos ügyekben való tanácsadást
Minden jog fenntartva © 2008 - Biztek Munkabiztonsági és Tűzvédelmi Tanácsadó Kft.                                                                          created by Highlight Design Studio